MIDTJYSK TURISME
Midtjysk Turisme

Håndbog for undervisere

Boost undervisningen med turismefaglig viden

I samarbejde med konsulentfirmaet PrimusMotor har Midtjysk Turisme fået udarbejdet en håndbog til undervisere og kursusplanlæggere inden for turisme og oplevelsesøkonomi.

Bogen er et meget konkret arbejdsredskab for uddannelsesinstitutioner og uddannelsesplanlæggere i deres arbejde med udvikling og udbud af uddannelser. Bogen bygger på et grundigt analysearbejde og leverer faglig viden om turismens erhvervsmæssige forudsætninger inden for en række nøgleområder:

  • Salg og service
  • Innovation og forretningsudvikling
  • Værdikæder og helhedstænkning
  • Kommunikation, storytelling og branding
  • Digital markedsføring

Alle kapitler indeholder caseinspiration og forskellige værktøjer og modeller, som kan anvendes i undervisningen. Bogen afsluttes med en række anbefalinger, der er udarbejdet på baggrund af alle de mange interviews med turismeerhvervet, som bogen bygger på. Anbefalingerne er et uddrag af de vigtigste ønsker og behov udtrykt af erhverv og turismefremmeorganisationer.

 

Hvorfor har vi udarbejdet bogen?  

Med udarbejdelsen af håndbogen er det Midtjysk Turismes ønske at levere faglig viden om turismeerhvervet til uddannelsesinstitutioner og private kursusudbydere. Desuden vil vi gerne inspirere til, at nye kursusidéer og uddannelsestilbud kan opstå og være med til at sikre en øget sammenhæng imellem det behov, som erhvervet giver udtryk de har på uddannelsessiden, og de tilbud uddannelsesverdenen i Region Midtjylland tilbyder.

Bestil bogen her eller download bogen.