MIDTJYSK TURISME
Midtjysk Turisme

Analyse: Kompetenceudvikling skal prioriteres

Hvordan håndterer vi den skærpede konkurrence indenfor turismebranchen, og hvilke kompetencer skal vi have fokus på at udvikle? Analyse udarbejdet af New Insight for Midtjysk Turisme peger på, at øget dialog mellem erhverv og uddannelsesinstitutioner er et meget vigtigt skridt på vejen til at skærpe branchens konkurrenceevne.

Analysen afdækker kompetencebehovet i det midtjyske turismeerhverv og kortlægger uddannelsesudbuddet. Desuden undersøges virksomhedernes motivation og eventuelle barrierer for efter- og videreuddannelse.

Du kan læse et resume af analysen fra oktober 2011 neden for eller downloade hele analysen.

Uddannelsessystemets bidrag

Første del af analysen belyser, at der generelt er et stort udbud af uddannelser, som har fokus på at opbygge kompetencer, der er relevante i forhold til turismebranchen. Uddannelsesniveauet spænder meget bredt fra længere videregående uddannelser til erhvervsfaglige uddannelser og efteruddannelser. Alle niveauer indeholder forskellige uddannelsesretninger, der kan være relevante for mange forskellige virksomheder i turismebranchen. Aktiviteten på de forskellige uddannelser er dog altafgørende for, hvorvidt der bliver uddannet kompetent arbejdskraft, som turismevirksomhederne kan udnytte, og her viser undersøgelsen, at der generelt er meget lav aktivitet, specielt inden for voksen- og videreuddannelse.

Ifølge undersøgelsen er uddannelsesudbydernes største udfordringer:

• De skal blive bedre til at kommunikere uddannelsernes relevans i forhold til turismebranchen

• De skal have større fokus på, at indholdet på uddannelserne er afstemt i forhold til de kompetencer, turismeerhvervet efterspørger

• De skal blive bedre til at skræddersy efteruddannelser til branchen, både i forhold til det faglige indhold og kursernes form og varighed.

Uddannelsesinstitutionerne er indstillet på, at der i fremtiden skal opbygges et stærkere samarbejde med erhvervslivet, så de kan imødekomme turismevirksomhederne efterspørgsel og behov. Samtidig efterspørger de dog også en større opbakning fra erhvervslivet, specielt i forhold til at sende deres medarbejdere på efter- og videreuddannelser.

Fokus på efteruddannelse

Anden del af analysen stiller skarpt på, hvilke kompetencer virksomhederne inden for turismebranchen skal have fokus på at udvikle, samt hvilke udfordringer dette medfører.

Flere ressourcepersoner fremhæver, at de væsentligste kompetencer for branchen i fremtiden vil være:

•         Salg og service – altså evnen til, at imødekomme og sælge produktet til kunderne

•         Innovation – udvikling af forretningskoncept samt identifikation af nye tendenser

•         Helhedsforståelse – evnen til, at kunne se sig selv i turisterhvervets værdikæde

•         Digital markedsføring – udnytte de nye markedsføringskanaler

•         ”Storytelling” – evnen til at formidle viden og fortælle den gode historie.

Ovenstående kompetencer indgår allerede enten på én eller flere af de uddannelser, som bliver udbudt i Region Midtjylland. Men hvorfor er der så ikke større aktivitet på uddannelserne? Netop dette prøver undersøgelsen at besvare ved at belyse turismevirksomhedernes største barrierer overfor kompetenceudvikling.

Traditioner skal brydes

Den danske turismebranche har manglende tradition for at efteruddanne medarbejdere og derved øge kompetenceudviklingen. Det er vigtigt, at denne tendens bliver vendt for at kunne opretholde og styrke konkurrenceevnen. Det kræver dog, at turismevirksomhederne indser værdien af kompetenceudvikling og derefter er villige til at investere både tid og ressourcer på at uddanne deres medarbejdere. Dette kan være svært for flere virksomheder både på grund af manglende ressourcer og på grund af den store udskiftning af medarbejdere, der ofte findes i de sæsonprægede turismevirksomheder.

De største udfordringer turismevirksomhederne står overfor:

•         De skal indse værdien af efteruddannelse og oplyses omkring udbuddet i deres region

•         De skal være villige til at investere i kompetenceudvikling af deres medarbejdere

•         De skal blive bedre til at vidensdele med andre turismevirksomheder

Gevinsten af kompetenceudvikling er for stor til at turismevirksomheder kan ignorere eller nedprioritere uddannelse af medarbejdere. Investeringen i kompetente medarbejdere vil i fremtiden være afgørende for branchens evne til at konkurrere. Virksomhederne må begynde at sætte kompetenceudvikling på dagsordenen konkluderer New Insight.

Idéer til udvikling

De ressourcepersoner, der indgik i undersøgelsen, pegede på forskellige tiltag, som kunne være til gavn for turismevirksomhedernes kompetenceudvikling:

•          Skab et videndelingsnetværk med andre virksomheder

•          Send jeres ledere på efteruddannelse

•          Øg samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne

•          Udnyt mulighederne for e-learning og virksomhedstilpassede uddannelsesaktiviteter.