MIDTJYSK TURISME

Til undervisere

Sitet www.winterschool.dk har til formål at synliggøre eksisterende kursus- og uddannelsestilbud med særlig interesse for det midtjyske turismeerhverv. Sitet fungerer som en platform, hvorfra turismeerhvervet kan indhente inspiration og skaffe sig let adgang til information, tilmelding og videre vejledning på uddannelsesstederne.

Hvem udbyder kurserne?

Med spørgsmålet: ”Hvilke uddannelser og kurser tilbyder I, som kunne være relevante og af interesse for turismeerhvervet?” inviterede Midtjysk Turisme tidligere på efteråret såvel offentlige som private aktører fra hele regionen til at melde ind med relevante uddannelses- og kursustilbud til sitet for foråret 2014. Interessen har været stor blandt kursus- og uddannelsesudbyderne. Mange oplever, de har relevante kurser at tilbyde, men at de har meget svært ved at få tilbuddene kommunikeret til turismeerhvervet.

Midtjysk Turisme opfordrer til, at alle kursus- og uddannelsesudbydere med tilbud til midtjyske turismeaktører løbende indsender beskrivelser af deres aktiviteter til Midtjysk Turisme. Send dem til uhj@midtjyskturisme.com. Vi vil sørge for opdatering af sitet ud fra en målsætning om såvel geografisk spredning, turismefaglig relevans som stærk kvalitet i de præsenterede tilbud.  

Øget samarbejde 

Et tæt samarbejde mellem turismeerhverv og kursus- og uddannelsesudbydere er et vigtigt skridt på vejen til at skabe det rette match mellem behov og tilbud og understøtte kompetenceudviklingen af det midtjyske turismeerhverv.

Midtjysk Turisme arbejder med forskellige konkrete indsatser i det samlede projekt Winter School, der alle fokuserer på øget samarbejde, udvikling af stærkere kursus- og uddannelsestilbud samt afdækning af uddannelsesmæssige behov.

Bestil en undervisningsbog her eller læs mere om projektet her.