MIDTJYSK TURISME
Midtjysk Turisme
Salget af Gammel Estrup Dram er steget efter kompetenceudviklingsforløbet.

Gammel Estrup intensiverer salgsindsatsen efter kompetenceudviklingsforløb

Hvordan kan man som turismeaktør forbedre serviceniveauet og samtidig øge salget af produkter, som ikke er en del af kerneproduktet? Det spørgsmål er Gammel Estrup kommet et skridt nærmere besvarelsen af, efter museets medarbejdere deltog i et kompetenceudviklingsforløb med fokus på salg og service.

10 ledere og medarbejdere fra Gammel Estrup deltog tilbage i marts måned i et halvandet dag langt kompetenceudviklingsforløb arrangeret af Midtjysk Turisme. Formålet var at give deltagerne input til, hvordan en målrettet salgsindsats både kan skabe øget omsætning og forbedre serviceniveauet.

Gammel Estrup har overvejende medarbejdere ansat, hvis altoverskyggende opgave er at formidle museets kerneprodukt; dansk herregårdskultur- og historie. Omvendt var mersalg ikke et tema, som var på dagsordenen inden kompetenceudviklingsforløbet.

”Salg var nærmest blevet et forbudt ord, fordi mange ikke kan lide at prakke gæsterne noget på. I forhold til denne tankegang gav kurset os en vigtig øjenåbner: mange mennesker kan ikke lide at blive solgt på, men de fleste kan godt lide at købe. Det har været motiverende for os at opleve, hvordan det med den rigtige vejledning kan lade sig gøre at sælge gæsterne noget uden at være påtrængende”, fortæller museumsdirektør hos Gammel Estrup, Britta Andersen og understreger, at en effektiv salgsindsats samtidig er essentiel for at styrke museets fremtidsudsigter.

”Det er vigtigt for os at erkende, at det at tjene penge er springbrættet til, at der kommer endnu mere fokus på vores område. Både fremtidig forskning og efterspørgsel er afhængig af, at folk viser interesse for os. Salg og god service kan være med til at sikre vores overlevelse”, siger hun.

Gammel dram som souvenir

De nye input fra kompetenceudviklingsforløbet har allerede resulteret i konkrete initiativer på Gammel Estrup. Således blev Gammel Estrup Dram med en ny opsætning pludselig en attraktiv souvenir, da museet denne sommer åbnede dørene til 1700-talsdage.

Forud for eventen indgik museet en aftale med Viskum Snaps, som på en stand præsenterede drammen for de besøgende. De fik mulighed for både at høre historien bag og smage på den traditionelle spiritus, som er baseret på en original opskrift fra herremanden på Gammel Estrup helt tilbage i 1600-tallet.

”Tit har gæsterne ikke haft lyst til at købe drammen, fordi de ikke har smagt den først. Fordi de her fik mulighed for at nippe til drammen og høre fortællinger om dens oprindelse, oplevede vi en stigning i salget. Ved at forbedre servicen og oplevelsen for gæsterne endte vi med at påvirke vores egen bundlinje i en positiv retning”, forklarer Britta Andersen.

Ny medarbejder med salg som spidskompetence

De positive resultater har nu fået Gammel Estrup-ledelsen til yderligere at intensivere indsatsen på salgsområdet. Senest er en ny medarbejder ansat til at forbedre museets omsætningstal.

”Vi har erkendt, at det er nødvendigt med mere fokus på salg- og serviceområdet, der simpelthen skal udvikles. Selvom vi fremover vil kompetenceudvikle vores øvrige medarbejdere på området, er det værdifuldt med en medarbejder, der har salg som sin spidskompetence og klare fokus”, fortæller museumsdirektøren.

Hun glæder sig over, at den nye salgsmedarbejder blandt andet er i gang med at iværksætte et initiativ, som skal udnytte de historiske mødefaciliteter på Gammel Estrup og gøre museet mere attraktivt for det lokale erhvervsliv. Planen er, at virksomheder mod betaling skal have lov til at afholde arrangementer og møder på Gammel Estrup.

Også de udenlandske gæster nyder godt af den nye salgsmedarbejder. De får ekstra opmærksomhed ud fra en betragtning om, at denne målgruppe har brug for mere rådgivning og vejledning end den gennemsnitlige danske gæst, hvis de skal gå fra museet med en positiv oplevelse og måske ligefrem anbefale stedet til andre.

Plads til yderligere udvikling

Selvom kompetenceudviklingsforløbet har styrket de eksisterende medarbejderes salgskompetencer og skabt grundlaget for ansættelse af en ny medarbejder, mener Britta Andersen ikke, at salgsfokuseringen bør stoppe her.

”Vores medarbejdere møder selvfølgelig også enkelte gæster, som ikke er positive over for at købe andet end indgangsbilletten. Redskaber til konflikthåndtering er derfor et af de emner, som vil være relevant at inkludere i lignende kompetenceudviklingsforløb i fremtiden. Det med at håndtere et nej fra gæsten er en udfordring for mange”.