MIDTJYSK TURISME
Midtjysk Turisme

Fra ufaglært buschauffør til serviceminded turistguide

Fra ufaglært buschauffør til serviceminded turistguide

Learnmark Horsens har stor succes med at uddanne ufaglærte buschauffører. Uddannelsen tiltrækker motiverede og erfarne chauffører, som mangler bevis på deres turismefaglige kompetencer. Branchespecifik efteruddannelse som turistchauffør er ikke alene en fordel for den enkelte chauffør, men også for vognmændene.

Uddannelsen som turistbuschauffør blev lanceret tilbage i 2006 hos Learnmark Horsens, og siden har adskillige chauffører erhvervet sig et svendebrev fra skolen. Da det er en merituddannelse, er der tale om et komprimeret forløb, som bliver tilpasset den enkelte deltagers niveau, så det matcher både chauffør og virksomhedens behov. Denne tilgang sikrer et effektivt uddannelsesforløb.

”Da de fleste deltagere er erfarne chauffører med mange års kørsel på bagen - nogle helt op til 30 år - kan de nøjes med cirka 12 ugers skoleophold. Dertil skal medregnes et efterfølgende praktikforløb, men eftersom dette kan praktiseres hos chaufførens egen vognmand, er merituddannelsen en win-win investering for begge parter”, fortæller Michael Ødorf, som underviser på uddannelsen.

Forløbet tilbydes i vintermånederne, da denne periode er branchens lavsæson. Her kan vognmændene undvære deres chauffører til skoleophold, men samtidig holde dem i virksomheden på trods af et minimalt antal turistture.

Er der noget nyt at lære efter 30 år i sædet?

Selvom man umiddelbart kunne tro, at de erfarne chauffører har lært, hvad læres kan, når det kommer til håndtering af passagerer og buskørsel, så er der altid plads til forbedring og efteruddannelse. Med merituddannelsen har chaufførerne mulighed for at tilegne sig ny viden og finpudse eksisterende kundskaber. De bliver blandt andet opdateret på køre- og hviletidsbestemmelser, fødevarehygiejne, og de får en generel optimering af deres eget serviceniveau.

”Uddannelsen giver chaufførerne ny motivation samt en fornemmelse af, at de bliver tilstrækkeligt ’moderniseret’ til at fungere som turistbuschauffører anno 2014. En optimering på serviceområdet er med til at ændre det gammeldags ry om turistbuschaufføren som ’ratholder’ til i stedet at være en rullende turistguide”, forklarer Michael Ødorf.

Praktisk undervisningsform

Learnmark har i år investeret i en moderne turistbus, som skal bruges til turistbuschauffør-uddannelsen såvel som almindelige AMU-kurser. Chaufførerne kan i bussen tilslutte deres computere, ligesom den er indrettet med borde til gruppearbejde. En stor del af undervisningen finder sted i bussen, hvor chaufførerne har deres hverdag. Denne praktiske tilgang værdsættes af chaufførerne, idet regulær ’klasseundervisning’ for mange er tungt at komme igennem efter årtier væk fra skolebænken.

Som en del af forløbet indgår en studietur til en europæisk by. Her står chaufførerne selv for planlægning af hele turen, og de skiftes til at have det overordnede ansvar for bussen og folk om bord. En stribe forskellige cases og scenarier udspiller sig undervejs på ruten og tester dermed chaufførerne på en række områder.

”Mange scenarier er planlagt - andre er ikke, men sker alligevel. Det gør det svært for chaufførerne at kortlægge, hvad der er øvelse, og hvad der er virkelighed. Det er både sjovt og lærerigt for hele holdet”, fortæller Michael Ødorf.

Aktiv markedsføring spreder ordet

Der er gjort meget for at gøre uddannelsen attraktiv, hvilket dels afspejler sig i antallet af kursister, men især i de afsluttende beviser, hvor 12-taller ikke er et sjældent syn.

Michael Ødorf har da også været meget aktiv i forhold til at få uddannelsen op at køre. Eksempelvis har han været rundt hos forskellige turistselskaber for at gøre opmærksom på forløbet og reklamere for fordelene ved denne form for efteruddannelse. Den opsøgende tilgang til markedsføringen har været tids- og ressourcekrævende, men har også bevirket, at flere vognmænd nu på fast basis sender chauffører på efteruddannelsen.

En af dem er Ole Jepsen, indehaver af Engesvang Turistfart, som har uddannet 12 turistbuschauffører siden 2009. Han har ikke præcise tal på, hvor meget det koster at uddanne chauffører, men han er sikker på, at det betaler sig:

”Uddannede chauffører er dygtigere – og vil på sigt give flere ordrer”, påpeger han.